Vlaanderen stuurt ongewoon veel kinderen naar buitengewoon onderwijs

Vlaanderen stuurt veel meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs dan andere landen. Dat schrijft De Standaard op basis van een nieuwe studie van het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen).

Bij ons zit 5,3 procent van alle kinderen in het buitengewoon onderwijs, in Nederland 2,7 procent. Kinderen met een beperking volgen in Vlaanderen ook in 85 procent van de gevallen aangepast onderwijs in gescheiden scholen. In Nederland is dat 62 procent, in Engeland 43 procent en in Noorwegen zelfs maar 4 procent, aldus de krant.

Financiering
Als verklaring wijst het CSB onder meer naar de financieringsmethodes. Zo worden BO-scholen gesubsidieerd volgens het aantal kinderen. Maar ook het vervoersaspect speelt bijvoorbeeld: kinderen krijgen pas aangepast vervoer als ze naar een speciale school gaan, in tegenstelling tot in andere landen. En het zijn bij ons de centra voor leerlingenbegeleiding die kinderen doorsturen. Volgens het CSB gaan ouders daar niet makkelijk tegen in.

Decreet
Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) werkt aan een voorontwerp van decreet dat beter moet afbakenen welke leerlingen in het buitengewoon onderwijs terechtkunnen en welke behoeften moeten worden opgevangen in het gewoon onderwijs. Dat gewoon onderwijs zal verplicht worden maatregelen te nemen, zoals remediëren, dyslexie-software gebruiken en differentiëren, aldus de krant. Topman van het katholiek buitengewoon onderwijs Willy Claes reageert alvast terughoudend. Hij vreest dat kinderen van type zouden moeten veranderen om besparingsredenen. "Dat is geen oplossing", vindt hij.

Frappant
Dat er in Vlaanderen veel meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs gestuurd worden, is volgens Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman een probleem dat al lang aansleept en enkel lijkt te groeien. Zij pleit voor meer geïntegreerd onderwijs. "Maar de schotten blijven te hoog en de samenwerking met het gewone onderwijs blijft zeer beperkt", aldus Meuleman. De Groen-politica noemt de cijfers "frappant". "Het aantal leerlingen dat in aparte scholen wordt ondergebracht, is in Vlaanderen historisch hoog. Van alle 11-jarige jongens in Vlaanderen zit bijna 10 procent in het Buitengewoon Lager Onderwijs", klinkt het. Zij merkt ook op dat de oriëntering van kinderen naar het Buitengewoon Onderwijs alsmaar vroeger gebeurt. "De laatste 10 jaar is het percentage kinderen dat al na het kleuteronderwijs wordt doorverwezen, verdubbeld".

Meuleman roept onderwijsminister Pascal Smet op om de bestaande "schotten" tussen het gewone onderwijs en het buitengewoon onderwijs aan te pakken en werk te maken van meer "geïntegreerd onderwijs"

Bron : HLN.be

 

Dwangsom van 1.250 euro per dag voor C-attest

De Raad van State heeft een opmerkelijke beslissing genomen in het dispuut tussen een leerlinge en het Sint-Jan Berchmanscollege van Genk. De Raad vindt dat de leerlinge ten onrechte een C-attest kreeg, en legde een dwangsom van 1.250 euro op per dag dat de school verzaakt alsnog een A-attest af te leveren. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg donderdag.

Een 17-jarige scholiere met dyslexie kreeg aan het eind van vorig schooljaar te horen dat ze niet mocht overgaan naar het zesde jaar ASO. Het meisje en haar familie namen die beslissing niet.

Toen ze na het doorlopen van de interne beroepsprocedures geen gehoor kregen, stapten ze naar de Raad van State. Die besliste, na verschillende stappen, uiteindelijk dat de 17-jarige een A-attest moet krijgen. Vanaf vrijdag hangt het college een dwangsom van 1.250 euro per dag boven het hoofd totdat het een A-attest toekent.

Vooralsnog zit de scholiere in vijfde middelbaar, in een andere school.

Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs, vraagt zich af hoe ver een school moet gaan om kinderen met een leerbeperking tegemoet te komen. ‘Maar we leggen ons neer bij deze beslissing. Deze studente zal haar A-attest krijgen en mag overgaan.’

De school wil inhoudelijk niet reageren wegens mogelijke schending van de privacy.

Bron : Nieuswblad