Een dagje in het vlinderklasje bij KIKI

08.25 De school begint!

De bel gaat en alle kleutertjes gaan aan de blauwe voetjes staan op de speelplaats.

Daarna gaan we naar binnen en nemen onze boekentasjes die in de blauwe vlinderboekentassenbak staan. Als we terug in onze rij staan aan de blauwe voetjes, gaan we in stilte naar boven, langs de helling! Boven aangekomen gaan we onze jasjes aan onze kapstokken (rode) hangen en nemen ons schriftje uit onze boekentas. De schriftjes worden verzameld in het oranje bakje aan de klas. Onze boekentasjes leggen we op ons symbool op de bank. En dan komen we aan de voetjes van de klas staan. Daarna gaan we naar binnen. En gaan op een blauw stoeltje zitten.

We starten elke dag met onthaal.

In de onthaalhoek starten we met de kalenders( de aanwezigheidskalender, de weerkalender, de scheurkalender, de daglijn en de weekkalender) in orde brengen. 's Maandags brengen we het takenbord aan en wordt er een nieuwe kapitein gekozen.

"De kapitein" is diegene die de symbooltjes uitdeelt en de eerste is van de rij en dit gedurende de ganse week. De kapitein zegt dan; "Goeiemorgen en de naam van de kleuter. Als er een kleutertje niet aanwezig is, gaat het symbooltje op de mat. Zo kunnen we tellen hoeveel kleutertjes er afwezig zijn.

De juf vult dan de aanwezigheidslijst in op I school. Op de computer.

 

Dagkalender

 

Het aanwezigheidsbord

 

De weerkalender

De daglijn

De weekkalender

Als de kalenders gedaan zijn, maken we KIKI onze klaspop wakker. De kapitein haalt KIKI uit haar bedje en de kleuters zeggen allemaal: " Goeiemorgen KIKI!"09.10

Na het onthaal starten we meestal met een Collectieve activiteit. Dat kan een versje, verhaaltje of een waarneming zijn. Dit alles in het thema van de week. Ook een wiskundige initiatie kan hier aanbod komen. Zie aantallenbord. Rijmwoordjes zoeken, woordjes splitsen, opvoedkundige spelletjes doen. EN nog veel meer.

Na de activiteit op de mat, gaan we ons verdelen in groepjes. Dit afhankelijk van het thema of het aanbod. Er is steeds een Beeld acitviteit= knutselen, schilderen, tekenen, .... .

09.45 Toiletbezoek

De kleuters gaan aan de blauwe voetjes van de klas staan, de kapitein als eerste en dan gaan we in rij naar het toilet.

Fruit- en drankmoment
De kleuters nemen hun fruit gaan zitten op de bank. Nadat ons lekker stuk fruit op is, komen we naar onze bekerstand en nemen we volgens ons symbool onze beker en drinken we water.
Tijdens deze activiteit ontwikkelen de kleuters zin voor hygiëne, netheid, zelfstandigheid, beleefdheid, ...

Na het gezamelijk opeten van het tienuurtje. De boekentas leggen we terug op ons symbooltje op de bank en we doen onze jasjes aan. De kleuters doen die alleen dicht, kwestie van hun zelfstandigheid te stimuleren. Daarna gaan we aan de blauwe voetjes staan en gaan dan in een mooie rij naar beneden.

10.05 Speeltijd

met elke dag iets anders om te spelen op de speelplaats.

10.20

Na de speeltijd gaan de kleuters verder doen met wat ze bezig waren. Er is meestal één expressieactiviteit dat begeleid wordt. De nevenactiviteiten bestaan uit een aanbod in de hoeken , kleurblaadje, ... . Naargelang het thema worden deze aangepast en uitgebreid zodat het spel leuk en aantrekkelijk blijft.
Wanneer de kleuters de koebel horen, weten ze dat het tijd is om op te ruimen. De kleuters stoppen met spelen. Iedereen ruimt op. De controleur van dienst gaat de hoeken controleren, en kan zo zien of een hoek goed is opgeruimd of niet.

11.20

De voormiddag wordt klassikaal afgerond met een verhaal, een liedje of een versje, een kringspelletje ... Kortom een korte activiteit die de kleuters de kans geeft terug tot rust te komen na het druk bezig zijn in de hoeken.

11.30

Daarna gaan we naar het toilet en nemen onze boterhammen en jas. Dan gaan we richting refter, en gaan in de juiste rij staan, de boterhammenrij of de warme maaltijdenrij!

11.45

In de refter gaan we dan eten. En onze juffen begeleiden ons tijdens het eten.

13.25

's Middags komen de kleuters na de bel in hun rij staan. Aan de blauwe voetjes. Dan gaan we naar boven en doen onze jasjes aan de kapstok en gaan dan naar toilet en wassen onze handjes.

13.35

Daarna gaan we naar de klas en worden de keuzehoeken geopend.

14.30

De juf luidt de koebel en de kleuters ruimen alles op. Als alles mooi is opgeruimd, gaan de kleuters op een blauw stoeltje zitten en dan gaat de kapitein de kalenders sluiten. Hij/Zij zegt: Goedeavond en de naam van de kleuter. Deze kleuter gaat dan naar voor en neemt zijn symbool terug van de paddestoel en zet die dan in de boekentas van KIKI. Deze kleuter zegt dan ook; "Goedeavond" aan de kapitein. Zo doet de kapitein dit met elke aanwezige kleuter. Hierna wordt nog een afsluiter van de dag gedaan, dit kan zijn, een herhaling van een verhaaltje, versje, of een leuk spelletje. Daarna wordt KIKI de klaspop met een slaapmuziekje in haar bedje gestopt. Als het muziekje gedaan is, gaan we aan de blauwe voetjes staan en gaan dan stil naar het toilet.

14.50

De kleuters gaan naar het toilet en nemen hun koekje, daarna komen we ze weer aan de bekerstand en nemen terug hun eigen bekertje water.

De juf deelt de schriftjes uit en de kleuters komen die dan halen en steken hun schriftje terug in hun boekentas.

15.00

Na onze koek en drank gaan we ons klaar maken voor naar de mama's/papa's/oma's, ... te gaan. We steken alles terug in onze boekentas en doen de boekentas dicht. Daarna doen we onze jasjes aan en doen we die zelf dicht. We denken ook aan mutsen, sjaals, handschoenen, .... Knutselwerkjes worden 1 maal per week meegegeven en dit op woensdagmiddag.

15.15

We maken onze rij, per 2 en gaan naar beneden.

15.20

De kleuters gaan dan in de rij naar buiten en dit op de afgesproken plaats. Van zodra iedereen buiten is, gaat de zwarte poort open. Afhankelijk van welke Mama, Papa, Oma, de juf ziet, zegt ze de naam van de kleuter en zegt deze goeiedag. Als er geen mama's/papa's meer aan de poort staan, gaan we met de juf terug naar binnen en instaleren de kleuters zich voor de buitenschoolse opvang. De kleuters zetten hun boekentasjes in de blauwe vlinderboekentassenbak en gaan dan zitten aan de tafeltjes.